Otisk

Saské muzeum úzkorozchodné tratě Rittersgrün
——————————————————————————-
Saské muzeum úzkorozchodné tratě Rittersgrün zapsaný spolek
Kirchstraße 4
OT Rittersgrün
D – 08359 Breitenbrunn

Telefon:
(+49) 037757 / 7440
Fax: (+49) 03222 980 4069
E-mail: kontakt(at)schmalspurmuseum.de oder museum-oberrittersgruen(at)t-online.de
Pro zabránění spamování uvádějte prosím místo (at) zavináč!
Osoba oprávněná k jednání: Bernd Kramer, 1. předseda
Rejstřík spolků: Obvodní soud Chemnitz, VR 15173


Oblast odpovědnosti: 
schmalspurbahnmuseum-rittersgruen.de

Zodpovědný za redakční obsah: Saské muzeum úzkorozchodné tratě Rittersgrün zapsaný spolek
Kirchstraße 4
OT Rittersgrün
D – 08359 Breitenbrunn

Forma a realizace
Artus.Atelier GmbH www.artus-atelier.de

——————————————————————————-

Právní upozornění

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI/DISCLAIMER

Autorské právo a označení původu

Veškeré obsahy a fotografie na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu! Copyright © se nachází u osoby oprávněné k zastupování uvedené v impresu resp. u osob, jejichž materiál byl na těchto webových stránkách poskytnut a které byly explicitně jmenované.
Jakékoliv komerční využívání obsahu/fotografií v tištěných publikacích nebo knihách, předávání na elektronických mediích jako jsou CD ROM nebo DVD a jejich zveřejnění nebo využití na webových stránkách vyžaduje výslovný souhlas osoby oprávněné k zastupování.
Autor se snaží zohlednit ve všech publikacích autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, využívat grafiky vytvořené jím samým, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo použít grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licencí. Veškeré značky a produktová označení uvedená na internetových stránkách nebo příp. chráněná třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva označení a vlastnickým právům příslušného zapsaného vlastníka. Jenom na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že značka není chráněna právy třetích osob! Rozmnožování nebo používání těchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu osoby oprávněné k zastupování povolené.

Obsah online nabídky

Provozovatel se vždy snaží na těchto stránkách poskytovat vysoce kvalitní informace. I přesto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za aktualitu, správnost, úplnost, kvalitu nebo dostupnost poskytovaných informací. Nároky na náhradu škody vůči provozovateli webových stránek vztahující se k hmotné nebo nehmotné škodě, která vznikla využitím nebo nevyužitím nabízených informací resp. využitím chybných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučené, jestliže nedošlo ze strany provozovatele prokazatelně k úmyslnému nebo hrubě nedbalostnímu zavinění. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Provozovatel si výslovně vyhrazuje možnost části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, vymazat nebo zveřejnění částečně nebo zcela zastavit.

Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperodkazy“), které se nachází mimo oblast naší zodpovědnosti, vstoupí povinnost ručení v účinnost výhradně v případě, jestliže správce stránek o tomto obsahu věděl a měl technicky možnost a bylo-li od něho možné požadovat využívání v případě protiprávního obsahu zabránit. Správce webu tímto výslovně uvádí, že v době uložení odkazu na odkazované stránce nebyl žádný nelegální obsah. Správce webu nemá žádný vliv na aktuální ani budoucí vzhled, obsah nebo autorská práva odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu odkazovaných/propojených stránek, u kterých došlo ke změnám po uvedení odkazu. Toto konstatování platí pro veškeré odkazy v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí zprávy v knihách hostů, diskuzních fórech a e-mailových seznamech vytvořených správcem webu. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a především za škody vzniklé využíváním nebo nevyužíváním těchto tímto způsobem nabízených informací, ručí výhradně poskytovatel těch stránek, na které se odkazuje, nikoliv ten, kdo pomocí odkazů na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

Ochrana osobních údajů

Není-li na internetové nabídce možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), uvádí tyto údaje uživatel výhradně na dobrovolné bázi. Využívání a úhrada všech nabízených služeb je možná – je-li to technicky možné a únosné – i bez uvedení těchto údajů resp. s uvedením anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Využívání kontaktních údajů jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel a e-mailových adres zveřejněných v rámci impresa nebo srovnatelných údajů třetími osobami k zasílání výslovně nevyžádaných informací je zakázané. Při porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme uplatnění právních kroků.

Právní účinnost vyloučení zodpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je součástí této internetové nabídky eisenbahnmuseum-rittersgrün.de, která na ni odkazuje. Jestliže části nebo formulace textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neodpovídají v plném rozsahu platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části ve svém obsahu a platnosti nedotčené.

Děkujeme za Vaši zprávu

Údaj o ukládání dat

6 + 5 =