Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro provozovatele těchto stránek je ochrana osobních údajů velmi důležitá. S osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Užívání těchto webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Je-li na našich stránkách nutné zjistit osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), provádí se to – je-li to možné – na dobrovolné bázi. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám.

Upozorňujeme, že při přenášení údajů internetem (např. při komunikaci e-mailem) se mohou objevit bezpečnostní mezery. Bezvadná ochrana údajů před přístupem třetích stav není možná.

Cookies

Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k zajištění toho, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se shromažďují ve Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá.

Většina cookies které používáme jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky
smažou. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uložené, než je smažete. Tyto cookies nám umožňují Vás při další návštěvě opět rozeznat.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás informuje o ukládání cookies a umožní ukládání pouze v jednotlivých případech, ukládání cookies v určitých případech nebo ukládání zásadně neumožní a dále aktivaci automatického vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Protokolové soubory serveru

Poskytovatel stránek zjišťuje a ukládá automaticky informace do takzvaných protokolových souborů serveru (server log files), které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referenční URL
  • hostname přistupujícího počítače
  • čas dotazu serveru

Tyto údaje nelze přiřadit určitým osobám. Nedochází k přiřazení těchto údajů k jiným zdrojům dat. Vyhrazujeme si dodatečnou kontrolu těchto údajů, jestliže zjistíme konkrétní důvody protiprávního užívání.

Kontaktní formulář

Jestliže nás kontaktujete přes kontaktní formulář, uložíme Vaše údaje včetně Vámi uvedených kontaktních údajů k zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dalším osobám.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics využívá takzvané „cookies“. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání těchto webových stránek. Informace získané cookies o využívání těchto
webových stránek se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Anonymizace IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím společnost Google zkrátí Vaši IP adresu v rámci
členských států Evropské Unie nebo v jiných státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasláním do USA. Pouze ve výjimečných případech se předává celá adresa IP na server společnosti Google do USA
a tam se zkrátí. Na základě zakázky provozovatele těchto webových stránek využívá společnost Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání těchto webových stránek pro sestavení reportu o aktivitách na webových stránkách a pro další služby spojené s využíváním těchto webových stránek
a využíváním internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa předaná v rámci Google Analytics se nebude spojovat s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícími nastaveními Vašeho software prohlížeče; upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných cookie a týkajících se využívání webových stránek (včetně IP adresy) společností Google tím, že stáhnete a instalujete plugin prohlížeče na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování Vašich údajů nástrojem Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Uloží se opt out cookie, který zabrání shromažďování Vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek. Deaktivace Google Analytics

Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u společnosti Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Dohoda o zpracování údajů

Uzavřeli jsme se společností Google dohodu o zpracování údajů a při využívání služeb Google Analytics realizujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu osobních údajů v celém rozsahu.

Demografické přehledy u Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce „demografické přehledy“ služby Google Analytics. Na základě toho lze sestavovat přehledy, které obsahují informace o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází z reklamy ve vztahu k zájmům společnosti Google a z návštěvnických údajů třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci lze kdykoliv deaktivovat v nastavení Vašeho účtu Google nebo zakázat obecně shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics jak je uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování osobních ůdajů“.

Google reCAPTCHA

Tyto webové stránky používají také funkci reCAPTCHA společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda vložení provádí fyzická osoba nebo je zneužívaná strojovým nebo automatizovaným zpracováním. V této službě je obsaženo zasílání IP adresy a příp. dalších pro službu reCAPTCHA potřebných údajů společnosti Google a provádí se podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR na základě oprávněného zájmu pro stanovení individuální míry vůle pro aktivity na internetu a zabránění zneužití a spamování.

Společnost Google LLC se sídlem v USA má certifikaci us-evropské dohody o ochraně údajů „Privacy Shield“, které zajišťuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Webové fonty Google

Tato stránka využívá k jednotnému zobrazení druhů písma takzvané webové fonty společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Při zobrazení těchto stránek stahuje Váš prohlížeč potřebné webové fonty do svého cache v prohlížeči, aby se texty a druhy písma správně zobrazovaly.

K tomuto účelu se Vámi používaný webový prohlížeč propojí se servery společnosti Google. Tím zjistí společnost Google, že naše webové stránky byly načtené přes Vaši IP adresu. Využívání webových fontů firmy Google se provádí v zájmu jednotného a příjemného zobrazování naší nabídky online. To znamená v oprávněném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Jestliže Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, použije se standardní písmo Vašeho počítače.

Společnost Google LLC se sídlem v USA má certifikaci us-evropské dohody o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace týkající se webových fontů Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Šifrování SSL

Tyto stránky využívají šifrování SSL z důvodů bezpečnosti a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám jako poskytovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení rozeznáte tak, že adresový řádek prohlížeče se ze “http://” změní na “https://” a na symbolu klíče v řádku prohlížeče.

Je-li aktivované šifrování SSL, nejsou údaje, které nám zasíláte, čitelné pro třetí osoby.

Právo na informace, vymazání, zablokování

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jejich původ a příjemce a důvod zpracování údajů a dále právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Dotazy týkající se tohoto tématu resp. další dotazy k ochraně osobních údajů nám můžete kdykoliv zaslat na adresu uvedenou v impresum.

Námitka proti reklamním e-mailům

Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti zveřejnění údajů k zasílání nevyžádaných reklamních nabídek a informačních materiálů je tímto zakázané. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo v případě zasílání reklamních informací např. spamovými e-maily podniknout právní kroky.

Zdroj:  https://www.e-recht24.de/musterdatenschutzerklaerung.html

Děkujeme za Vaši zprávu

Údaj o ukládání dat

9 + 4 =